Svenskmärket lanseras idag: lättare för konsument välja svenska charkuterier

Nu tas ett viktigt steg för att stärka de svenska djurböndernas ställning: svenskmärket lanseras idag. Lättare för konsumenterna att välja svenska charkuterier.

Idag lanserar Svenskt Kött en ny frivillig svenskmärkning av charkuterivaror tillsammans med LRF, Scan, ICA, Coop, Axfood och Bergendahls. En logotyp presenteras som successivt kommer att återfinnas på charkuteriförpackningar. Syftet är att underlätta för svenska konsumenter att välja svenska charkuterier i butik och därmed vända den negativa trenden för svenska djurbönder.

- Jag är oerhört glad över att vi kan lansera svenskmärket idag. Svenskmärkningen är ett stort framsteg som gör det enklare för konsumenterna att välja svenska produkter, något som gynnar de svenska bönderna, säger Lars-Göran Pettersson förbundsordförande för LRF.

Frivillig förtroendemärkning

Märkningen är en frivillig förtroendemärkning av köttets ursprung. Kriterierna för att få använda märket är att 100 procent av all köttråvara i produkten är från gris, nöt, och/eller får och lamm som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Hela produkten ska också vara tillverkad och för­packad i Sverige. Sverige har en sträng livsmedelslag som tillsammans med marknadsföringslagen ger ett bra skydd för konsumenterna, även om detta är en frivillig märkning.

Charkuterivaror som exempelvis smörgåspålägg, saknar idag ofta ursprungsmärkning. Detta försvårar för konsumenter att urskilja charkuterivaror med svenskt ursprung. Svenskmärket som lanseras idag är en symbol som ska möjliggöra aktiva val för konsumenter. Konsumenten kommer att möta märket i butiken successivt under hösten. Målsättningen är att svenskmärket vid årsskiftet ska finnas på 60 procent av alla charkuteriartiklar som uppfyller svenskmärkets kriterier.

- Vi ser detta som en nystart för svenskproducerat kött i charkdisken och vi hoppas att det kan innebära början till en vändning för djurbönderna. Märkningen står för 100 procent svenskt kött från gård till bord, kommenterar Maria Forshufvud VD för branschorganisationen Svenskt Kött.

- Vi tillsammans med svenska bönder har en tuff utmaning eftersom svensk köttråvara har minskat de senaste åren. Svenskmärkningen är ett sätt att synliggöra våra svenska bönder och stärka svenskt jordbruk, säger Denis Mattsson VD Scan AB.

Representanterna från detaljhandeln tror starkt på svenskmärkningen.

- För oss är det viktiga att konsumenterna kan göra medvetna val när de handlar hos oss. Svenskmärkningen ger konsumenterna just denna möjlighet. Vi kommer att göra allt vi kan för att svenskmärkningen ska få fotfäste bland konsumenterna, säger Kenneth Bengtsson VD på ICA.

- För oss och för våra medlemmar är god djurhållning ett grundläggande kriterium för vilka varor som ska förekomma i våra butiker.  Den här märkningen är ett tydligt steg i den riktningen och gör det enklare för konsumenten att göra ett aktivt val i butiken, poängterar Per Rosengren direktör för hållbar utveckling på Coop.

- Svenskmärkning gör det lättare för konsumenterna att stödja det svenska jordbruket och välja charkprodukter med enbart svensk råvara. Märkningen ligger också i linje med vår policy gällande djurskydd, säger Mats Sjödahl inköpsdirektör på Axfood.

- Märkningen är bra eftersom den gör det lättare för konsumenter att göra medvetna val av charkuterier med svenska råvaror. Vi säljer endast färskt svenskt kött och tycker att allt som gynnar svenska råvaror är av godo, säger Peter Lund VD på Bergendahls Food.

För mer information kontakta


Anders Holmestig
Kommunikationschef LRF
Tel: 08-787 57 77
E-post: anders.holmestig@lrf.se  


Staffan Ekengren
Presschef ICA AB
Telefon: 08-561 506 66, 0702-85 89 74
E-post: staffan.ekengren@ica.seMagnus Nelin
Presschef KF (Coop)
Telefon: 08-743 20 11
E-post: magnus.nelin@kf.se


Ingmar Kroon
Presschef Axfood
Telefon: 0702-89 89 83
E-post: ingmar.kroon@axfood.se


Mikael Lagerwall 
Presskontakt Bergendahls Food
Telefon: 0708-47 21 00
E-post: mikael.lagerwall@bergendahls.se


Maria Forshufvud 
VD Svenskt Kött
Telefon: 08 787 55 14, 072- 741 64 90
E-post: maria.forshufvud@svensktkott.se


Margareta Thorgren
Kommunikationsdirektör Scan AB
Telefon: 08-725 85 72, 0702 - 80 01 68
E-post: margareta.thorgren@scan.se


Johan Andersson
VD KLS Ugglarps
Telefon: 070-629 40 20
E-post:jond@klsugglarps.se

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007