Svenskt bondförnuft på City gross

Bergendahlsgruppen stöder bönderna genom att visa på det svenska grisköttets mervärden. I dag startar en kampanj i samarbete med Sveriges grisbönder.

Nu uppmärksammar Bergendahlsgruppen svenskt griskött i alla sina City gross-butiker. Kampanjen Svenskt bondförnuft kommer även att synas i reklam på TV 4, annonser i kvällspress och flygblad under de kommande tre veckorna.

- Målet med kampanjen är att berätta för konsumenten om det svenska grisköttets mervärden och varför det ofta kostar mer än det importerade. Självklart är vårt budskap också att det är värt varenda krona, säger Ella Nilsson VD på Svensk Köttinformation.

Anders Karlsson är produktchef för kött på Bergendahlsgruppen och välkomnar kampanjen. I City grossbutikerna har man varit konsekventa sedan starten för 14 år sedan genom att allt färskt kött är svenskt, som dessutom styckas och packas i butiken.

- Vi ser framför allt till kundnyttan - konsumenterna uppskattar det, men vi får också en större flexibilitet. Att informera om svenskt kött ligger helt i linje med vår inriktning. Kampanjen kan förhoppningsvis lyfta det svenska grisköttet till nya nivåer.

Svenskt bondförnuft är ett upprop från Svensk Köttinformation och Sveriges Grisproducenter. I tio paragrafer beskrivs arbetet med grisarna och hur de tas om hand. Svensk grisnäring skiljer sig på många punkter från de flesta andra länder. Detta är något konsumenterna inte alltid känner till. Kampanjen ska upplysa alla som handlar svenskt griskött vad de egentligen köper. Det vill säga inte bara kvaliteten på produkten, utan även kvaliteten på produktionen.

Hela kampanjen finns på webbplasten www.svenskgris.nu

§1 Alla svenska grisar har knorr på svansen
§2 Alla svenska grisar har gott om plats
§3 Alla svenska grisar får halm och strö varje dag
§4 Svenska grisar är friska grisar
§5 Alla svenska suggor får föda naturligt
§6 Svenska grisar är bra för Sverige
§7 Du kan lita på svenskt griskött
§8 Svenskt griskött ökar i popularitet
§9 Svenskt griskött är i världsklass
§10 Svenskt griskött är magert och gott

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007