Svenskt kött är hållbart

Köttskatt är inte en framkomlig väg för minskad köttkonsumtion. Det tycker inte ens Jordbruksverket. Däremot ska vi välja vårt kött med omsorg.

- Trubbiga verktyg som köttskatt, riskerar att slå undan det mest miljösmarta köttet. Det billiga importerade köttet riskerar att bli vinnare medan det svenska dyrare köttet förlorar, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött i en kommentar till morgonens rapportering om att Jordbruksverket vill ha en köttskatt.

Mer svenskt kött borde vara målet. I Sverige har vi förutsättningar att producera kött på ett klimatklokt sätt. Hela konsumtionsökningen under 2000-talet består av importerat kött medan den svenska produktionen har minskat. Svensk köttproduktion ligger bra till ur flera hållbarhetsperspektiv. 

- Sverige har god tillgång till vatten, och bra villkor för gräsproduktion. Det ger förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar köttproduktion. De svenska bönderna borde alltså producera en större andel, inte mindre, av köttet till jordens befolkning, menar Maria Forshufvud.  

Köttkonsumtionen kan minskas genom att vi i första hand slänger mindre mat. Jordbruksverket påpekar att konsumenter behöver kunskap, guidning och märkning.

- Vårt bidrag till konsumenters kunskap är vår frivilliga ursprungsmärkning Svenskt kött. Det är en garant för att djuren fötts under förhållanden som står sig starka i en internationell jämförelse, säger Maria Forshufvud.

Vill du veta mer?

Kontakta Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött, 072 - 741 64 90

Svenskt Kött informerar om svenskt gris-, nöt- och lammkött och nyttan med svensk djuruppfödning. Märket "Svenskt kött" betyder att all köttråvara i produkten är från djur som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige. Märket står också för att djuren fötts upp i Sverige enligt svensk djurskyddslag som är världens mest omfattande.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007