Svenskt kött är väl kontrollerat

Livsmedelsverket har vid rutinmässig kontroll funnit låga halter av den otillåtna antibiotikasubstansen kloramfenikol hos grisar på ett par gårdar i Skåne.

- Det är ytterst beklagligt att ett otillåtet ämne har kommit in i livsmedelskedjan. Men det är så låga halter att Livsmedelsverket inte bedömer det som skadligt för folkhälsan. Vi är trygga med Livsmedelsverkets bedömningar och har fullt förtroende för myndigheternas agerande och beslut i denna fråga. Svenskt kött är väl kontrollerat och fortsatt säkert, säger Maria Forshufvud, vd, Svenskt Kött.

Årligen gör Livsmedelsverket flera tusen provtagningar i djurbesättningar och på slakterier för att ha kontroll på restsubstanser och upprätthålla en hög livsmedelsäkerhet. Resultaten är offentliga och redovisas i rapportform.

- Myndigheternas oberoende kontroller är viktiga och de nu gjorda fynden av restsubstanser bekräftar detta. Men för de drabbade djurbönderna är läget svårt och pressat. Utöver oron för djuren riskerar de
stora ekonomiska förluster, säger Maria Forshufvud.

Bönderna är efter oanmälda kontroller på gården inte misstänkta för att ha använt otillåtna läkemedel. Istället riktas misstankar mot inköpt färdigblandat foder. Foderprover är skickade på analys. Det är Jordbruksverket som nu leder spårningsarbetet med hjälp av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

- Det finns ett starkt förtroende för svenskt kött. Det handlar om att djuren föds upp på ett bra sätt i Sverige men också om att vi har väl fungerande kontrollsystem, säger Maria Forshufvud, vd, Svenskt Kött.

Mer information

Maria Forshufvud, vd, Svenskt Kött, 072-741 64 90, maria.forshufvud@svensktkott.se

Svenskt Kött informerar om svenskt gris-, nöt- och lammkött och nyttan med svensk djuruppfödning. Märket "Svenskt kött" betyder att all köttråvara i produkten är från djur som är fött, uppfött, slaktat och styckat i Sverige. Hela produkten är tillverkad och förpackad i Sverige. Märket står också för att djuren fötts upp i Sverige enligt svensk djurskyddslag som är världens mest omfattande.
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007