Svenskt Kött lanserar Köttskolan.se

Nu lanserar Svenskt Kött en digital köttskola med grundutbildningar för medarbetare inom dagligvaruhandeln, men även intresserade konsumenter.

Den ger på ett enkelt sätt mer kunskap om kött som råvara, mat och näring, samt information om det svenska köttet. Köttskolan innehåller utbildningar i att välja, laga och hantera kött.

– Det finns ett växande intresse för kött gällande hantering och kvalitet. Det hänger i sin tur samman med ett generellt ökat intresse för hållbar konsumtion och matlagning hos konsumenterna och det vill Svenskt Kött möta, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött.

Alla kursdeltagare kan följa en utbildningsplan och skaffa sig kunskap i egen takt och efter eget intresse. Det finns över 50 korta, enkla lektioner som går att följa på mobil, padda eller dator. När man genomfört en utbildning kan man göra ett prov och få diplom. På Köttskolan.se finns även specialutbildning för butiksmedarbetare.

– Syftet är att höja grundnivån på köttkunskap i butik. Målgruppen för utbildningen är personal inom dagligvaruhandeln, men Köttskolan.se är öppen för alla och helt gratis, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött.

Finansiellt stöd

Köttskolan.se finansieras med stöd av Europeiska Unionen i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak European Regional Development Fund inom projektet ”Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött”.

Redaktion

I redaktionen för Köttskolan ingår:

  • Elisabet Qvarford, Svenskt Kött
  • Karin Amedé, Svenskt Kött
  • Anna K Sjögren, Utbildningsansvarig
  • Eric Persson, Utbildningsansvarig
  • Johanna Westman, Utbildningsansvarig
  • Fredrik Engström, Utbildningsansvarig
  • Fredrik Persson, Fotograf
  • AGoodId, Kommunikationsbyrå
  • Jenny Elsmark, projektledare
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007