Ursprungsmärk griskött, chark och färdigmatsprodukter!

De svenska grisproducenterna lever efter bestämmelser som är de strängaste i världen. Det kostar. Grisköttet kontrolleras noga och har till exempel varit salmonellafritt de senaste decennierna. Kontroller kostar. Det är en viktig anledning till att det svenska grisköttet är dyrare än importerat.

 

Importerat griskött är billigare än svenskt. Det finns en viktig anledning till det.

 

De svenska grisproducenterna lever efter bestämmelser som är de strängaste i världen. Det kostar. Grisköttet kontrolleras noga och har till exempel varit salmonellafritt de senaste decennierna. Kontroller kostar. Det är en viktig anledning till att det svenska grisköttet är dyrare än importerat.

 

Svensk livsmedelssäkerhet är unik, liksom svensk djurskyddslagstiftning. Svenska grisproducenter arbetar för långsiktighet och säkerhet. De tar på sig ett stort ansvar för folkhälsan och för att konsumenten ska känna trygghet när man handlar, tillagar och äter svenskt griskött.

 

I helgen drabbades vi av larmet om att irländskt griskött kan innehålla höga halter av giftet dioxin. Orsaken till det är att djuren ätit förorenat foder. Konsekvenserna av det blir omfattande. Kött som innehåller dioxin har exporterats till mellan 20 och 25 länder.

 

Bara i Sverige importerade vi irländskt griskött till ett värde av 13,9 miljoner kronor 2007. Det är inte ofta man ser irländskt griskött i köttdisken i våra butiker. Det köps in av livsmedelsindustrin och blir till färdigmat som säljs i butik eller i restaurangkedjor. Personalrestauranger, skolor, sjukhus och äldreboenden köper både färskt kött och färdigmat med irländskt kött. Där är man beroende av stora upphandlingar och låga priser.

 

Vad kostar det billiga grisköttet i slutänden? Svenska livsmedelproducenter har tack vare dioxinlarmet tvingats dra tillbaka produkter som kan innehålla irländskt kött. Ett företag fick dra tillbaka så mycket som 16 av sina färdigmatsprodukter.

 

Enligt Dagens Nyheter tvingas livsmedelsindustrin i ett 30-tal länder i Europa nu att kasta kött för upp emot 4,5 miljarder kronor och 100 000 grisar ska nödslaktas. Dessutom har 1 000 personer blivit friställda, enligt ICA Nyheter.

 

Än har vi inte sett slutet på skandalen. I tisdags rapporterade irländska jordbruksverket även förekomsten av dioxin i nötboskap, som ätit av det förorenade fodret. Dock kommer inte nötköttet att återkallas, eftersom dioxinhalterna i det var "bara" två till tre gånger högre än den tillåtna halten...

 

Svensk Köttinformation gick i bräschen för ursprungsmärkning av nötkött. En Synovate-undersökning visar att 96% av svenska konsumenter gärna ser att grisköttet omfattas av samma regler som nötkött, frukt, ägg, grönt och honung.

 

Med en ursprungsmärkning på grisköttet blir det upp till konsumenten att välja kött från Sverige eller från andra länder.

Ella Nilsson, VD, Svensk Köttinformation

 

Fakta 1:

Dioxin är ett mycket giftigt ämne. De mängder av dioxin som påträffats i det irländska grisköttet ligger 80-100 gånger över vad som är en acceptabel dagligt konsumtion under en hel livstid. Enstaka måltider medför en liten risk, men dioxin lagras i kroppens fettdepåer. Äter man stora mängder under lång tid är det skadligt för hälsan och kan orsaka cancer och nedsatt reproduktionsförmåga.

 

Fakta 2:

Svenska grisar har gott om plats att röra sig på. De har tillgång till halm eller strö. Suggan rör sig naturligt när hon förbereder födseln. Man använder endast antibiotika när grisen är sjuk, inte i förebyggande syfte.

Och svenska grisar har knorr på svansen!

 Har du frågor, kontakta Ella Nilsson ella.nilsson@svenskkottinformation.se

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007