Utbildning krävs för att stoppa köttfusk

Handlarna sviker både konsumenter och producenter när de hanterar bra råvaror på ett felaktigt sätt. Det som krävs för att stoppa fusket är utbildad personal i våra butiker.

Först blev vi medvetna om att det förekom ompackad köttfärs och sedan att kött med utgånget datum mals ner till färs och säljs med nytt sista förbrukningsdatum. Det är inte korrekt att märka färs med ett senare datum än vad som gällde för själva köttråvaran. Det är inte bara olagligt, utan också oetiskt att lura konsumenter att tro att de köper en färsk vara, när den egentligen är gammal. Man kan spekulera i vad som ligger bakom detta handlande, men oavsett orsak bör det inte förekomma.

Svenskt kött-bra råvara

Sveket från de handlare som beter sig på det här sättet är dubbelt. Det är inte bara oss konsumenter de sviker, utan även producenterna av förstklassig råvara-de svenska bönderna. Bonden gör allt som står i hans makt för att föda upp friska djur med hög köttkvalitet enligt världens hårdaste djurskyddslagstiftning. Allt från foder, stallar, transporter och slakt är noggrant reglerat i Sverige, liksom styckningen, som kräver EU-godkända lokaler.

Lagar och regler

Hantering av råvaror kräver god kunskap och god hygien. I Sverige har vi ett tydligt regelverk som stöd för att det ska ske på ett bra sätt. Allt för att konsumenten ska kunna känna trygghet när de köper kött i butik.

-Det är viktigt att de personer som har den ansvarsfulla uppgiften att hantera färskt kött gör det enligt gällande regler och att handlarna utbildar sin personal ordentligt.
säger Ella Nilsson, VD för Svensk Köttinformation.

Information och upplysning

Det är enskilda individer som står bakom den felaktiga hanteringen. Personal som är välinformerad och medveten packar inte om kött. De är medvetna om vilka besvär bakterier i kött med utgånget datum i värsta fall kan orsaka.

-Det går inte att fastna i att förfasa sig över det inträffade. Vi får se det här som en indikation på att livsmedelsbutikerna behöver utbilda sin personal bättre. Det finns bara en sak som kan återupprätta konsumenternas förtroende. Det är butikspersonal med råvarukännedom, som hanterar och säljer kött efter gällande lagar och regler.
Jag vill inte bli skickad till avdelningen för sportfiske om jag frågar efter högrev, säger Ella Nilsson.

 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007