Vill du veta mer om svensk grisuppfödning?

Svenskt Kött har tagit fram en broschyr som på ett enkelt och kortfattat sätt berättar om svensk grisuppfödning och kvalitetssäkringen av den.

Broschyren är en sammanfattning och beskrivning av "Grundcertifiering Gris" - en certifiering av Sveriges grisgårdar som genomförs med en oberoende tredjepartskontroll.

Certifieringen av gris är en viktig del i dokumentationen av Sveriges erkänt höga kvalitet på griskött, vår unika djuromsorg och höga krav på livsmedelssäkerhet - argument som anses vara de viktigaste till varför vi väljer svenskt kött.

- Certifieringen är viktig för förtroendet för svenskt griskött. Och vi vill bidra till ökad kunskap om hur svensk grisuppfödning går till. Därför har vi tagit fram denna broschyr. Målgrupperna är flera, dagligvaruhandelns inköpare, storhushåll och en intresserad allmänhet, säger Maria Forshufvud, vd på Svenskt Kött.

Hela branschen står bakom

Branschöverenskommelsen som gäller sedan den 1 augusti 2010 innebär att alla slaktade grisar i Sverige ska vara certifierade. Sigill Kvalitetssystem AB administrerar, utvecklar och äger standarden Grundcertifiering Gris. Utveckling och förvaltning av standarden sker i samråd med standardens intressenter, (representanter för primärproducenter, dagligvaruhandel, grossister, livsmedelsindustri och NGO), baserat på den senaste kunskapen inom området. Tillsammans arbetar Sveriges grisproducenter, slakterier och branschorgan målmedvetet med att förse handeln med säkert, friskt och tryggt griskött som konsumenter har förtroende för.  .

Den svenska grisen är frisk, har tillgång till strö, är lösgående och har knorren kvar på svansen. Läs mer i broschyren som finns att ladda ner längst ner på denna sida!

Mer information

  • Kontakta gärna Maria Forshufvud för mer information, 08-787 55 14
  • För beställning av broschyren kontakta oss på 08-787 55 10
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007