När du köper lamm, helt kött eller lammcharkuterier märkt med Kött från Sverige vet du att lammet både är fött och uppfött i Sverige, och varan är förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.

Det här betyder märket Kött från Sverige

Märket Kött från Sverige ingår i den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige och används på svenskproducerat kött och charkuterier. Märket används på både helt kött och på charkuterier, som korv, leverpastej eller andra varor.

Märkningens fem kriterier

  • Alla djur är födda och uppfödda i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling och packning har gjorts i Sverige
  • Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur är alltid utan undantag 100% svenskt, även i en produkt med flera ingredienser, som en korv eller fruktyoghurt.
  • För produkter som består av fler än en ingrediens gäller speciella regler, minst 75% är svenskt. Müsli, leverpastej, korv, fruktyoghurt eller en bulle med kanel är några exempel.

Helt och bearbetat kött

Helt och bearbetat kött som uppfyller kriterierna får märkas. Det betyder att djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige och att förädling och förpackning ska ha gjorts här.

Charkuterier och produkter med flera ingredienser

Charkuterier och produkter med flera ingredienser får bara innehålla svenskt kött där djuren är födda och uppfödda i Sverige, och varan är förädlad, förpackad och kontrollerad här.

I korv, leverpastej och andra livsmedel är köttet alltid 100% svenskt. Även ägg, fisk, skaldjur, fågel och mjölk är alltid utan undantag från Sverige.

Kontroll av märkningen

De företag som producerar, hanterar, packar och eller tillverkar produkter som märks med ursprungsmärkningen, är certifierade enligt gällande kvalitetssystem. För att se till att kriterierna efterlevs gör stickprovsrevisioner av fristående certifieringsorgan på uppdrag av Svenskmärkning AB.

Mer information

Läs mer om märkningen Kött från Sverige, Från Sverige och Mjölk från Sverige på frånsverige.se