Tomas och Anna Olsson

Jag heter Tomas Olsson och jag och min fru Anna föder upp lamm på Norrby Gård, i Torpa utanför Kungsör.

Det är vi, våra tre barn, fyra border collies, en dansk-svensk gårdshund och 900 tackor. Det är en rätt stor gård, de flesta svenska lammgårdar brukar ha runt 30. Jag tog över efter mina föräldrar för tjugo år sedan och har utökat efter hand.

Lamm av hög kvalitet

Tackorna är en korsning mellan finullsfår och dorset och baggarna är antingen texel eller suffolk. Det ger lamm av hög kvalitet och vi får fram ungefär 1500 lamm per år. Vi levererar till Fällmans Kött i Stockholm och köttet serveras sedan på restaurangerna runt om i staden. För mig har det bästa med jobbet alltid varit att få vara ute med djuren.

...ett bra sätt att använda och vårda naturen.

De går ute så länge det finns gräs, från slutet av april till oktober och sedan tar vi in dem i värmen över vintern. Får har den egenskapen att de kan beta på marker med magra och steniga jordar som inte går att odla något på, så det är ett bra sätt att använda och vårda naturen. Våra får betar och håller öppet både på våra egna marker och på kommunens strövområden, så egentligen gynnar det alla som bor här i kommunen.

Månar om djuren i Sverige

Jag tycker vi månar om djur och natur på ett bra sätt här i Sverige. Och vårt kött håller väldigt fin kvalitet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!