Uppfödning

Kursen uppfödning tar upp ämnen som svensk djuromsorg, kött, miljö och klimat samt hur svenska bönder jobbar förebyggande med djurens hälsa och inte behöver använda så mycket antibiotika.