Uppfödning (copy 0)

Kursen uppfödning tar upp ämnen som svensk djuromsorg, kött, miljö och klimat samt hur svenska bönder jobbar förebyggande med djurens hälsa och inte behöver använda så mycket antibiotika.