Grisar med knorr

Svenska grisar har knorren kvar. Det är ett bevis på att grisarna under sin levnadstid har haft tillräckligt med plats att röra sig på och fått strö att sysselsätta sig med.

I Sverige är det inte tillåtet att kupera svansen på grisarna. När grisar utsätts för stress, inte kan utföra sina naturliga beteenden eller är understimulerade kan svansbitning uppstå.

Svansbitning, när grisar biter av svansen på en annan gris, är ett tecken på att grisarna inte har det bra. Svenska grisbönder arbetar med att ge grisarna en stressfri och stimulerande miljö så att svansbitning inte uppstår.

Få länder lever upp till EU:s krav

I de flesta EU-länder har man inte åtgärdat dessa grundläggande brister i grishållningen, utan väljer istället att kupera grisarnas svansar. Det innebär att de bakomliggande orsakerna till svansbitning finns kvar. 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har i en rapport från 2007 visat att mer än 90 procent av grisarna i EU svanskuperas. EU:s grisdirektiv har sedan 1 januari 2013 ett förbud mot rutinmässig svanskupering, men än så länge är det bara Sverige, Finland, Litauen och Luxemburg som lever upp till detta krav.

Strö sysselsätter grisarna

I Sverige har vi liggytor där man lägger halm eller torv som strö. Strö ger sysselsättning för djuren som tuggar och leker med det. Mängden halm eller torv varierar mellan olika system som ströbädd eller ströad liggyta. Enligt EFSA har endast sex procent av grisarna inom EU har tillgång till strö.

I en annan del av boxen har golvet springor, så kallad spalt, för lättare kunna hålla rent. I andra länder är det ofta spalt i hela boxen vilket gör att halmen ramlar mellan springorna. I EU hålls cirka två tredjedelar av alla grisar på helspaltgolv och får inget strö. Detta underlättar rengöringen men avsaknaden av strö innebär att grisarna inte får utlopp för sin medfödda drift att böka, vilket i sin tur leder till stress hos djuren. Stressrelaterade beteenden såsom svansbitning blir då vanligare.

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!