Öppna landskap med biologisk mångfald

Betande kor, får och hästar håller hagmarker öppna, men hjälper också insekter och bin att överleva.

På marker där djur betar finns det växter som gynnar insekts- och djurlivet. Många växter och djur är hotade, men kan räddas om landskapet fortsätter att hållas öppet. Hagmarker rymmer en oerhört rik biologisk mångfald. I jordbrukslandskapet finns drygt hälften av alla kärlväxter och däggdjursarter i Sverige, samt ett 50-tal fågelarter.

Viktigt för bin och insekter

Tack vare det öppna, betade landskapet kan många arter av växter, fåglar och insekter leva. Många av våra insekter som humlor, bin och dagfjärilar finns enbart i odlingslandskapet. En enda kvadratmeter hagmark kan rymma upp till 60 olika växter.

Flora och fauna viktig för ekosystemtjänster

Spelar en skalbagge mer eller mindre egentligen någon roll? Ja, det kan spela större roll än vad vi tror, framför allt om det handlar om en tillbakagång av flera arter. På senare tid har den biologiska mångfalden omvärderats. Tidigare ansågs den främst vara en angelägenhet för de riktigt naturintresserade. Numera börjar vi förstå att en rik flora och fauna är betydligt viktigare än så för att vissa processer i naturen, så kallade ekosystemtjänster.

Brist på humlor, bin och andra pollinerande insekter ger lägre skördar för lantbruket. Finns det för få daggmaskar och andra levande varelser som ägnar sig åt att bryta ner döda växtrester, tar det längre tid att skapa ny mull i jorden. Fåglar, vissa däggdjur och insekter håller skadedjur i schack.

Allt är ett kretslopp och föra att det ska fungera behövs bland annat de betande djuren.

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!