Svenska får och kor går på sommarbete

Tack vare betande djur finns det hagmarker i Sverige. Sverige har lagkrav på att alla får och nötkreatur över sex månaders ålder ska få gå ut på bete, undantaget tjurar av säkerhetsskäl.

Det finns knappast någon naturtyp som är mer förknippad med Sverige än den svenska sommarhagen med betande djur. Hagen finns med oss i konsten, i litteraturen, i musiken och är själva sinnebilden för en svensk sommardag med utflykt i det gröna.

Ända sedan bronsåldern har hagen via betande djur gett oss mjölk och kött och fortfarande betar tusentals får, kor och hästar i våra hagar. Ingen annanstans i världen finns denna typ av betesmark som när det gäller biologisk mångfald kan konkurrera med regnskog som en av de mest artrika.

Träd och buskar ger foder och skugga

Till skillnad från betesmark i andra länder finns det och har alltid funnits träd och buskar i den svenska hagen. Träden och buskarna ger foder åt får och getter, de ger skugga och svalka för djur och människor under heta sommardagar och de hindrar uttorkning och markförstöring.

Utan betesdjur växer landskapet igen

Det rika odlingslandskapet är hotat och en viktig orsak till det är minskningen av betande djur. Utan betesdjur växer landskapet igen och förmörkas.

I Sverige är 85 procent av alla nötkreatur och får ute och betar under sommaren. Tjurar är undantagna från beteskravet eftersom lösa tjurar kan utgöra en säkerhetsrisk och man vill undvika att kor och kvigor som går ute blir tjuvbetäckta.

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!