Världens mest omfattande djurskyddslag

Sveriges lagstiftning om hur djuren ska tas om hand är den mest omfattande i världen. Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg, redan 1988 fick vi världens mest kraftfulla  djurskyddslag.

Alla djur i Sverige som föds upp av människor omfattas av den svenska djurskyddslagen. Den bygger på en förebyggande djurhälsovård i nära samverkan mellan uppfödare, veterinärer och myndigheter. 

Djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt

Svensk djurskyddslagstiftning utgår från att djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Detta innebär exempelvis att grisar ges ordentligt med strö, att kor går på bete sommartid och att våra djur har större ytor att röra sig på inomhus jämfört med övriga EU-länder. 

Inom hela EU är det förbjudet att kupera svansen på smågrisar, men Sverige är ett av få länder där lagen efterlevs. Tack vare större utrymmen och strö som sysselsättning undviker svenska grisuppfödare att deras grisar biter av varandras svansar. Svanskupering på lamm är inte heller tillåtet, men får ske i till exempel både Danmark och Tyskland.

Fixering av suggor är förbjudet i Sverige. I många andra länder är det tillåtet ungefär 160 dagar om året, bland annat under de perioder då suggorna diar sina kultingar.

Max åtta timmars transport

I Sverige tillåts max åtta timmars transport till slakteriet. EU-reglerna medger 14 timmar, vilket kan förlängas med ytterligare 14 timmar om djuren får en timmes vila för att vattnas.

Ingen slakt utan bedövning i Sverige

I Sverige är det lag på att alla djur som slaktas måste bedövas, det vill säga göras medvetslösa, innan de tappas på blod. Denna lag gäller inom hela EU, men det finns undantag för så kallad religiös slakt där djuret inte bedövas utan får halsen avskuren när det är vid fullt medvetande. I Sverige tillåts inga undantag och Sverige är ett av få EU-länder som helt förbjuder obedövad slakt.

Eftersom flera EU-länder har en stor överproduktion av kött från djur som inte bedövats före slakt är det inte osannolikt att sådant kött importeras till svenska konsumenter. För trots att Sverige förbjuder slakt utan bedövning finns inget förbud mot import av mat som är oförenlig med svensk lagstiftning.

Vad gäller halalslakt finns det inget generellt förbud mot bedövning inom islam. Därför kan man slakta halal i Sverige enligt svenska slaktmetoder.

Varför svenskt kött Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Näring Statistik och Grafik Djuruppfödning Frågor & svarFörvaring av kött Miljö och klimat Därför väljer vi svenskt kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!