Kontroll och tillsyn av djurskyddet

Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg och har världens mest omfattande djurskyddslagstiftning. Det är stor skillnad mot utlandet, även jämfört med våra grannländer inom EU.

Det är länsstyrelserna som ansvarar för kontrollen av att djurskyddslagarna följs.

Offentlig kontroll av djurskyddet

Länsstyrelserna ansvarar sedan 2009 för kontrollen av att de som har djur följer lagkraven. Det gäller både lantbruksdjur och sällskapsdjur av olika slag. Ansvarig är länsveterinären och kontrollen görs av djurskyddsinspektörer. Djurskyddskontrollerna sker dels via slumpmässigt urval, dels planerat. Om det kommer en anmälan till länsstyrelsen att det eventuellt förekommer vanvård eller dålig djuromsorg är länsstyrelsen skyldiga att följa upp den. Det gäller oavsett om det handlar om en enstaka häst, hund eller katt, eller om det handlar om en gård med många hundra djur.

Om djurhållaren har bristande djuromsorg blir det anmärkning och felen måste rättas till. Är det allvarliga fel kan djurhållaren bli åtalad och är det grov vanvård kan det bli förbud mot att ha djur. En lantbrukare som får anmärkningar kan också få avdrag på sina EU-ersättningar.

Övrig kontroll och tillsyn

Kontroll och inspektioner görs även av andra än länsstyrelsens djurskyddsinspektörer. Grisbesättningar får t ex veterinärbesök i genomsnitt varannan månad. Alla djur som skickas till slakt inspekteras av en statligt anställd besiktningsveterinär på slakteriet. Om gårdens köttproduktion är ansluten till KRAV, Svenskt Sigill eller ett annat kontrollprogram eller koncept görs speciella kontroller.

Varför svenskt kött Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Näring Statistik och Grafik Djuruppfödning Frågor & svarFörvaring av kött Miljö och klimat Därför väljer vi svenskt kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!