Uppfödning av svensk nötkreatur

Svensk nötköttsproduktion hänger traditionellt ihop med mjölkproduktionen. Fram till i mitten på 1900-talet fanns det bara mjölkraser.

Mångfald utmärker svenskt nötkött

Basen i den svenska nötköttsproduktionen är mjölkkorna. Knappt 60 procent av de drygt 400 000 nötkreatur som slaktades under 2013 kommer från renrasiga djur av ...

Läs mer

Svenska nötkreatur betar riktigt gräs

I Sverige är det lag på att alla nötkreatur över 6 månader utom tjurar* ska få vara utomhus på sommaren och beta riktigt gräs. Det är unikt i EU. Även på andra sätt skiljer sig den svenska djuromsorgen och lagstiftningen radikalt från övriga EUs.

Läs mer

Svenskt nötkött är ett bra miljö- och klimatval

Analyser av jordbrukets klimatpåverkan i EU visar att svensk produktion av nötkött ligger bra till ur ett klimatperspektiv. Ett kilo svenskt nötkött ger, enligt en holländsk studie från 2011, upphov till omkring 30 procent mindre utsläpp av klimatgaser jämfört med genomsnittet i EU.

Läs mer

Uppfödningsformer

Svenskt nötkött håller en hög internationell klass och är producerat på ett sätt som är bra för både djuren och miljön. Den svenska djurskyddslagen är en av världens hårdaste och miljöreglerna tuffare än i många andra länder.

Läs mer

Kött från mjölkkor

Det finns en stark koppling mellan mjölk- och köttproduktion i Sverige. Vi dricker av tradition mycket mjölk och per capita-konsumtionen av mjölk är bland de högsta i EU. Vi konsumerar också många andra mejeriprodukter såsom ost, smör och grädde. Omräknat till mjölk konsumerar varje svensk i genomsnitt 340 kilo mjölk om året.

Läs mer

Mjölkkoraser

Det finns två helt dominerande mjölkkoraser i Sverige: SRB - Svensk röd och vit boskap samt SLB - Svensk Låglandsboskap/Svensk Holstein. De är ungefär jämnstora med en viss övervikt för SLB. Till mjölkraserna i Sverige räknar vi också de i sammanhanget mycket små raserna Svensk Jersey samt SKB - Svensk Kullig Boskap.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!