Mångfald utmärker svenskt nötkött

Basen i den svenska nötköttsproduktionen är mjölkkorna. Knappt 60 procent av de drygt 400 000 nötkreatur som slaktades under 2013 kommer från renrasiga djur av mjölkras som SLB (Svensk Låglands Boskap/ svensk Holstein) eller SRB (Svensk Röd och vit Boskap).

Drygt 40 procent är djur av köttras som Charolais, Hereford, Simmental eller från korsningsdjur. Utmärkande för svenskt nötkött är den stora bredden i utbudet.

Merparten av nötköttet, ungefär 54 procent, kommer från stut, kviga eller ko som har mera fett insprängt i muskulaturen och en slaktålder på minst två år. 43 procent kommer från tjurar, varav den absoluta merparten utgörs av ungtjurar. Endast drygt 3 procent av köttet är kalvkött från djur med en genomsnittlig slaktålder på 9-10 månader.

KategoriKalvTjurarStutKvigaUngko Ko 
Slaktålder9-10 mån1,5-2,5 år2 år2 år3 år 5-6 år 
Andel3,35 %42,96 %7,57 %12,86 %7,83 % 25,44 % 

46 %
56 %

 
 

Tabell 1.Av den svenska slakten av nötkreatur kom mer än hälften av köttet, 54 procent, från uppfödningskategorier med ett mer marmorerat kött. Siffrorna i tabellen är från 2013.(Av tjurarna är 37 procent ungtjurar med en genomsnittlig slaktålder på 1,5 år och 6 procent tjurar äldre än 2 år.)

Varför svenskt kött Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Näring Statistik och Grafik Djuruppfödning Frågor & svarFörvaring av kött Miljö och klimat Därför väljer vi svenskt kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!