Mjölkkoraser

Det finns två helt dominerande mjölkkoraser i Sverige: SRB - Svensk röd och vit boskap samt SLB - Svensk Låglandsboskap/Svensk Holstein. De är ungefär jämnstora med en viss övervikt för SLB. Till mjölkraserna i Sverige räknar vi också de i sammanhanget mycket små raserna Svensk Jersey samt SKB - Svensk Kullig Boskap.

Svensk Jersey-boskap

Den här rasen kommer ursprungligen från den lilla ön Jersey i engelska kanalen och blev vida känd i världen eftersom den ibland medfördes som skeppsko ...

Läs mer

Svensk kullig boskap

Hit räknas fjällko och rödkulla, båda gamla svenska lantraser som varit nära att utrotas i Sverige. Gemensamt för dessa raser är att de saknar horn ...

Läs mer

Svensk Låglandsboskap eller Svensk Holstein

Svensk Låglandsboskap (SLB) är den vanligaste mjölkkorasen och utgör knappt 55 procent av de kontrollerade mjölkkorna i Sverige. Allt oftare kallas rasen Svensk Holstein genom ...

Läs mer

Svensk Röd och vit boskap

Svensk Röd och vit boskap (SRB) har funnits som en ras i Sverige sedan 1928. De är helt rödbruna eller har vita inslag av varierande ...

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!