Svenska nötkreatur betar riktigt gräs

I Sverige är det lag på att alla nötkreatur över 6 månader utom tjurar* ska få vara utomhus på sommaren och beta riktigt gräs. Det är unikt i EU. Även på andra sätt skiljer sig den svenska djuromsorgen och lagstiftningen radikalt från övriga EUs.

Här är några exempel:

  • Sverige använder 10 gånger mindre antibiotika till lantbrukets djur jämfört med snittet i övriga EU. Det är ett resultat av förebyggande smittskydd och god djuromsorg. Friska djur behöver inte antibiotika.
  • Sverige har nolltolerans mot salmonella med obligatorisk övervakning.
  • Alla nötkreatur bedövas före slakt. Inga undantag av religiösa skäl medges i Sverige.
  • I Sverige säger vi nej till den i EU utbredda köttdjursrasen Belgisk blå. Skälet är bland annat att korna av denna ras inte kan föda normalt utan måste förlösas med kejsarsnitt.
  • I Sverige är det förbjudet att föda upp gödkalvar för produktion av ”ljust kalvkött”. Detta eftersom det ljusa köttet är ett resultat av blodbrist hos kalvarna. I EU är det tillåtet att ge kalvarna otillräckligt med grovfoder för en normal utveckling av hemoglobin. I Sverige säkras tillräckliga hemoglobinhalter genom att alla kalvar som är äldre än två veckor måste ges fri tillgång till grovfoder som hö eller ensilage.
  • I Sverige får inget djur transporteras längre än 8 timmar. I EU får nötkreatur transporteras 14 timmar. Efter en timmes vila för att dricka får de köras ytterligare 14 timmar.
  • I Sverige måste alla djur bedövas vid operativa ingrepp som kastration och avhorning. I exempelvis Irland och Tyskland kan man kastrera och avhorna unga kalvar utan bedövning.


* Tjurar på bete kan utgöra en fara för skötare och andra människor. Därför är de undantagna från beteskravet.

Varför svenskt kött Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Näring Statistik och Grafik Djuruppfödning Frågor & svarFörvaring av kött Miljö och klimat Därför väljer vi svenskt kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!