Miljö och klimat

Vår konsumtion av kött har fått större och större fokus de senaste åren. Det röda köttet och i synnerhet nötköttet har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen och miljöförstöringen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Nötkött och klimat

Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Läs mer

Biologisk mångfald och ett levande landskap

I Sverige är det just de betande djuren som ser till att vi har våra hagmarker och därmed våra vackra öppna landskap. Utan betande djur kan vi inte upprätthålla en rik biologisk mångfald.

Läs mer

Myten om nötköttets vattenförbrukning

Det sägs att det går åt 15-16000 liter vatten för att producera ett kilo nötkött, men stämmer det verkligen?

Läs mer

Svenska djur bidrar till en hållbar utveckling

Svensk natur har idealiska förutsättningar för betande djur.

Läs mer

Vad görs för klimatet i den svenska köttproduktionen?

Genom fler riktade åtgärder och utifrån rådande kunskap beräknas det svenska jordbrukets klimatutsläpp kunna minska med ca 20% inom de närmsta 10-15 åren.

Läs mer

Klimatet

Den totala animalieproduktionen i världen svarar enligt en rapport från FAO (2006) för 18% av världens totala växthusgasutsläpp.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!