Nötkött och klimat

Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Så stora är utsläppen från våra nötkreatur

Sedan 1995 har det svenska jordbrukets utsläpp av klimatgaser minskat med 14 procent. Utsläppen från kreaturens matsmältning har minskat med nära 17 procent sedan 1994. De står idag för 5,7 procent av Sveriges totala utsläpp.

Läs mer

Lägre klimatavtryck från svenskt nötkött

Världens genomsnittliga utsläpp per kilo mjölk och nötkött är betydligt högre än motsvarande utsläpp i Sverige. Svensk produktion av nötkött är klimateffektiv även i en jämförelse med EU.

Läs mer

Fem skäl att välja svenskt nötkött

Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

Läs mer

Våra matvanor och nötkött

En stor andel av det kött vi svenskar äter importeras.Det betyder att vårt klimatavtryck har flyttat utomlands och att vi inte längre rår över det. Hela 70 procent av klimatavtrycket från vår livsmedelskonsumtion låg utanför Sveriges gränser år 2015.

Läs mer

Korna och den biologiska mångfalden

Nötkreaturen spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet genom att de betar en krympande areal ängs- och hagmark med mycket höga biologiska värden. För att bevara biologisk mångfald och ett bördigt landskap behövs ungefär en ko per hektar.

Läs mer

Nötkreatur i siffror - Sverige och världen

Antalet nötkreatur minskar i Sverige men ökar i världen, främst i Afrika och i Asien.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!