Fem skäl att välja svenskt nötkött

Under de senaste åren har vår konsumtion av kött hamnat i fokus. Särskilt nötkreaturen har blivit något av syndabockar för den globala uppvärmningen. Men hur stor är egentligen deras påverkan?

1. Lägre klimatavtryck

En hög andel kött från mjölksektorn ger lägre klimatavtryck. I Sverige kommer cirka 65 procent av köttet från mjölkrasdjur. Andelen köttrasdjur i Sverige är 35 procent jämfört med 50 procent i Irland och 54 procent i Frankrike.

2. Gott smittskydd och god djurhälsa

Sverige har ett mycket lågt sjukdomstryck av exempelvis salmonella och är befriade från flera i övriga EU vanliga smittsamma sjukdomar som minskar produktiviteten. Exempel på sjukdomar som tillhör den sistnämnda kategorin är Paratuberkulos och Bovin virusdiarré, BVD. Sveriges goda smittskydd är bra ur klimatsynpunkt eftersom det ger bättre tillväxt.

3. EUs lägsta användning av antibiotika

Sverige har en god djuromsorg, friska djur och EUs lägsta användning av antibiotika. Även det är en klimatfördel eftersom det gör att djuren kan utnyttja fodret mera effektivt. Ny forskning från SLU visar också att gödseln kan läcka mindre växthusgaser med låg användning av antibiotika i djurhållningen.

4. Svenskt vallfoder ger klimatvinster

Svenskt vinterfoder binder mer kol i marken än majsfoder som är vanligt i övriga EU. I Sverige får nötkreaturen oftast en konserverad blandning av gräs och klöver (ensilage) som vinterfoder. I övriga Europa ges djuren ofta majsensilage. Klöver och gräs binder cirka tre gånger mer kol i skörderester under mark jämfört med majs. Det svenska vallfodret är därför en fördel ur klimatsynpunkt. 

Att det dessutom innehåller klöver som kan fixera luftkväve innebär minskad användning av mineralgödselkväve, vilket är bra ur klimatsynpunkt eftersom tillverkningen av handelsgödsel ger stora utsläpp av växthusgaser. I Sverige används mycket lite soja i nötköttsproduktionen och all soja som används är certifierad enligt Round Table on Responsible Soy.

5. God vattentillgång

I Sverige finns det gott om vatten och nötkreaturen konkurrerar inte med människan om vattnet som på många andra ställen i världen.

Varför svenskt kött Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Näring Statistik och Grafik Djuruppfödning Frågor & svarFörvaring av kött Miljö och klimat Därför väljer vi svenskt kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!