Lägre klimatavtryck från svenskt nötkött

Världens genomsnittliga utsläpp per kilo mjölk och nötkött är betydligt högre än motsvarande utsläpp i Sverige. Svensk produktion av nötkött är klimateffektiv även i en jämförelse med EU.

Att producera ett kilo mjölk ger, enligt FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, utsläpp av växthusgaser motsvarande 2,8 kilo CO2-ekvivalenter som världsgenomsnitt. Samma siffra för köttproduktionen i världen är 66 kilo CO2–ekvivalenter per kilo rent kött. Motsvarande siffror för Sverige är ett kilo CO2-ekvivalenter per kilo mjölk och 26 kilo CO2-ekvivalenter per kilo rent nötkött.

Skillnaderna är dock stora beroende på hur köttet producerats.

Skillnaderna är dock stora beroende på hur köttet producerats. Kött som biprodukt från mjölkproduktion ger i genomsnitt i världen upphov till 26 kilo CO2-ekvivalenter per kilo rent kött. Kött från specialiserad köttproduktion ger upphov till betydligt större utsläpp. FAO räknar med hela 97 kilo CO2-ekvivalenter per kilo rent kött. Allra värst ur klimatsynpunkt är kött från djur som enbart gått på mager betesmark. Deras klimatavtryck motsvarar hela 145 kilo CO2-ekvivalenter per kilo rent nötkött. Det är också stora skillnader beroende på var i världen köttet producerats.

Klimatavtryck från världens produktion av nötkött

Region

Klimatavtryck

kg CO2-ekv/kg kött, 
rent kött (slaktad vikt)
Södra Asien107 (75)
Latinamerika103 (72)
Afrika söder om Sahara100 (70)
Östra och sydöstra Asien67 (47)
Nordamerika42 (28)
Västeuropa66 (46)

Källa: FAO: Tackling climate change through livestock, 2013

Även klimatavtrycken från mjölken varierar stort. 

Klimatavtryck från mjölkproduktionen

Region

Klimatavtryck

kg CO2-ekv/kg
Afrika söder om Sahara9
Södra Asien5,2
Latinamerika och Karibien3,8
Västeuropa1,6
Sverige*1,0
Världen, genomsnittet2,8

Källa: FAO och *SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik

En studie från 2015 av dansk och svensk uppfödning visar att klimatavtrycket i genomsnitt för ungtjurar av mjölkras med en slaktålder på 9–19 månader var cirka 15 kilo CO2-ekvivalenter per kilo rent kött. Samma studie visade att uppfödningen från stutar gav 24 kilo CO2-ekvivalenter per kilo rent kött och att utsläppen från självrekryterande köttproduktion gav 38 kilo CO2-ekvivalenter per kilo rent kött.

Varför svenskt kött Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Näring Statistik och Grafik Djuruppfödning Frågor & svarFörvaring av kött Miljö och klimat Därför väljer vi svenskt kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!