Svenska djur bidrar till en hållbar utveckling

Svensk natur har idealiska förutsättningar för betande djur.

Idisslare som får och nötkreatur kan producera mat på marker som annars skulle planteras med skog. I det svenska klimatet växer gräs väldigt bra och vi har ingen brist på vatten. Det är idealiska förutsättningar för betande djur. Den solenergi och koldioxid som binds i gräset omvandlas av nötkreaturen till högvärdigt protein. Så har det skett i årtusenden och därmed gjort det möjligt för oss att leva i denna del av världen.

Djurhållande gårdar skapar förutsättningar för andra företag, för boende, turism och rekreation på landsbygden. Betande djur är en så kallad ekosystemtjänst. (Ekosystemtjänster är varor och tjänster naturen ordnar av sig själv. Det kan t ex vara att binda solenergi i den gröna cellen till mat, energi och fibrer. Det är även pollinerande insekter som har stor betydelse för skördarna av frukt, bär, mm.) Betande djur är också en absolut förutsättning för att vi ska kunna bevara en stor artrikedom och stora kulturvärden i betesmarkerna. Den svenska köttproduktionen sker med mindre miljöbelastning och bättre kontroll än i de flesta andra länder. Det gör den svenska köttproduktionen till en viktig komponent för en hållbar utveckling.

Varför svenskt kött Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Näring Statistik och Grafik Djuruppfödning Frågor & svarFörvaring av kött Miljö och klimat Därför väljer vi svenskt kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!