Vatten och växtnäringsläckage

Djuren och foderodlingen behöver vatten, men kan också påverka vattenmiljön.

Vi har en riklig nederbörd, gott om sjöar och gott om grundvatten i Sverige. Tillgång på vatten är inte begränsande för den svenska köttproduktionen, som den är i många länder på södra halvklotet, t ex i Sydamerika. Vi har ändå ett ansvar att vara rädda om färskvattnet. Det gäller såväl tillgången som kvalitén.

Den naturliga balansen kan störas

Växtnäringsläckage från jordbruket till vattendrag sjöar och hav kan göra att den naturliga balansen störs. Det sker bland annat en okontrollerad algtillväxt som gör att stora mängder syre förbrukas och bottnarna kan "dö".  Jordbruket har därför i ca 20 år systematiskt arbetat med att minska växtnäringsläckagen. Vi har en sträng lagstiftning som reglerar hur man ska lagra stallgödsel och när man får sprida den. Många lantbrukare skapar nya våtmarker som växtnäringsfällor, odlar fånggrödor och har skyddszoner vid vattendrag. Det är en omfattande rådgivning och utbildning via bland annat kampanjen Greppa näringen. Dessa åtgärder har kraftfullt bidragit till att näringsläckagen från det svenska jordbruket minskat.

De stora problem som idag finns i Östersjön beror till viss del på läckage från svenskt jordbruk som ägde rum för många år sedan. Men framförallt beror de på att man i andra länder runt Östersjön inte på långa vägar har samma kontroll på t ex hur djurens gödsel hanteras som vi har i Sverige.

Varför svenskt kött Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Näring Statistik och Grafik Djuruppfödning Frågor & svarFörvaring av kött Miljö och klimat Därför väljer vi svenskt kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!