Frågor & svar

I Sverige äter vi mest griskött, därefter nötkött och endast något kilo lamm per person och år.

Enligt en undersökning gjord av undersökningsföretaget ISI Wissing, på beställning av Svensk Köttinformation, äter 7 av 10 svenskt griskött minst någon gång per vecka. Nästan lika många (6 av 10) äter svenskt nötkött någon gång per vecka. Lammkött är dock betydligt ovanligare att man äter, förbrukningen av lammkött ligger på 1,8 kilo slaktad vikt per person och år. Nötkött- och grisköttsförbrukningen under 2016 var 25,6 kilo respektive 33,5 kilo slaktad vikt. Andelen svenskt kött som förbrukades, beräknad i slaktad vikt var 0,5 kilo lammkött, 13,2 kilo nötkött och 23,5 kilo griskött per person och år. Man bör dock beakta att den slaktade vikten inkluderar bland annat ben och svinn och är därmed inte helt likställd med den mängd kött vi faktiskt äter. 

Enligt en undersökning som undersökningsföretaget ISI Wissing gjorde, på uppdrag av Svensk Köttinformation, 2005 äter 97% av svenskarna kött. 

Det stämmer att vi är glada i kött i Sverige. 96% av befolkningen äter kött. Däremot är den svenska köttproduktionen liten.

Årligen slaktas i Sverige omkring 2,5 miljoner grisar, 410 000 nötkreatur och  250 000 får och lamm. Det motsvarar ca 1% av grisslakten inom EU, ca 2% av nötkreatursslakten och 0,5% av får- och lammslakten. Beräknat i slaktad vikt; med ben, omfattar den svenska köttproduktionen 232,8 tusen ton griskött, 131,3 tusen ton nötkött och 5 040 ton får- och lammkött.

Danmark, som är ett mycket mindre land, föder årligen upp 20 miljoner grisar. Siffrorna för Frankrike och Tyskland är 25 miljoner och 58 miljoner.

Läs mer om köttkonsumtion här

Inom djuruppfödningen jobbar det ca 14.000 personer och inom slakteri- och charkuterindustrin ca 10.900 (mars 2011).

I juni 2016 fanns det 1 354 300 grisar i Sverige, varav 835 300 st var slaktsvin och det fanns 578 174 får varav 296 847 var lamm. I december 2016 fanns det 1 436 000 nötkreatur varav 326 122 st var mjölkkor. Under 2016 slaktades totalt 2 526 661 grisar, 251 433 får och lamm och 411 188 nötkreatur i Sverige. Det motsvarar ca 1% av grisuppfödningen inom EU, mindre än 1% av får- och lammuppfödningen och under 2% av nötkreatursuppfödningen.

Ställ en fråga

Vill du ha svar på en fråga rörande kött? Skriv din fråga och e-postadress i formuläret nedan. Skriv gärna ditt namn också. Var noga med att stava e-postadressen korrekt, annars kan vi inte svara.