Anser ni att köttproduktionen är berättigad i dagsläget, med tanke på hur den påverkar klimatet?

Frågan är inte helt enkel. Klimatfrågan måste ses tillsammans med andra frågor som har med miljö och hållbar utveckling att göra. Till dessa hör exempelvis biologisk mångfald, ekosystemtjänster, möjligheter att utnyttja mark för köttproduktion som inte passar för annan livsmedelsproduktion, och en levande landsbygd. 

Utmaningen är att kunna hålla ner klimateffekterna globalt sett genom en så klok köttproduktion som möjligt. Den svenska köttproduktionen är mindre klimatbelastande per kilo kött än köttproduktion i de allra flesta andra länder. Det beror bland annat på att djuren växer snabbare här då de är friska, får bra omsorg och att vi har god tillgång till vatten och foder av hög kvalitet. Vi har också en bra teknik för att ta till vara och använda stallgödseln och vi använder mindre handelsgödsel än i andra länder. Att konsumera svenskt kött är alltså klimatsmart.

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!