Hur arbetar LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) med djuromsorgsfrågor i Sverige?

LRF arbetar ständigt för att ytterligare förbättra djuromsorgen och har ett gott samarbete med andra organisationer och med myndigheterna i dessa frågor.

De bedriver förebyggande djurhälsovård och rådgivning när det gäller djurhälsa, smittskydd och djurskydd. LRF har en regional organisation som arbetar nära lantbrukarna där man ordnar informationsträffar och ger stöd och hjälp.

Det finns också i varje LRF-region en omsorgsgrupp. Omsorgsgruppens verksamhet är inriktad på att arbeta förebyggande med en god djuromsorg. Där finns också möjlighet att få hjälp med såväl djur som människor när man får signaler om bristfällig djurhållning.

Läs mer på LRF:s webbsida

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!