Rekommendationer om konsumtion av kött

Livsmedelsverkets råd är att man inte bör äta mer än 500 gram rött kött och charkuterier i veckan. Av den mängden bör endast en mindre del vara charkuterier.

Med rött kött menas kött från nöt, gris, lamm och get. Även ren och viltkött som älg, hjort, rådjur och vildsvin räknas som rött kött.

Charkuterier är kött som har behandlats med nitrit eller konserverats på annat sätt, till exempel korv, bacon, kassler, rökt skinka, salami, leverpastej och blodpudding.

Enligt Riksmaten 2010-11 (SLV) äter svenskarna i genomsnitt 450 gram tillagat rött kött och drygt 150 gram charkprodukter i veckan. Den genomsnittliga köttkonsumtionen är på samma nivå som i övriga Europa.

Tillagad vikt

Med 500 gram avses den tillagade vikten. Det motsvarar ungefär 4 portioner (125 g kött) i veckan och därtill lite smörgåsmat (en skiva rökt skinka väger 10-20 gram).

Kött lättar i vikt vid tillagningen med 10-45 procent beroende på styckningsdetalj, tillagningstemperatur och vid vilken innertemperatur man avbryter tillagningen. När tillagningen avbryts vid en innertemperatur på 70˚ är viktförlusten 25-30 procent.

En del av fettet i fetare styckningsdetaljer smälter ut vid tillagningen. 100 gram bacon väger 50 gram efter stekningen.

Bakgrunden till rådet om max 500 gram rött kött i veckan är att flera vetenskapliga studier visar samband mellan en hög konsumtion av rött kött och risk för cancer i tjock- och ändtarmen. WCRF (World Cancer Research Fund) är en internationell organisation som arbetar med frågeställningar om hur matvanor påverkar cancerrisken. Läs mer om WCRFs råd längre ner.

Nordiska näringsrekommendationer - NNR 2012

NNR 2012 har sammanställts på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Rekommendationerna beskriver vilken mängd av olika näringsämnen som främjar hälsan på kort och lång sikt. NNR beskriver också fysisk aktivitet och olika matvanors betydelse för hälsan.

Näringsrekommendationerna ligger till grund för kostråd i de nordiska länderna. I Sverige är det Livsmedelsverket som ser till att NNR sprids och som ansvarar för att utarbeta kostråd för Sverige utifrån de nordiska rekommendationerna.

Rekommendationer kost och cancer

Forskning visar att personer som äter mycket rött kött och charkprodukter har större risk att få hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer, till exempel tjock- och ändtarmscancer. Med rött kött menas kött från nöt, gris, lamm och vilt.

World Cancer Research Fund (WCFR) är en organisation som på vetenskapliga grunder ger råd om hur man kan minska risken för cancer. 2007 gav WCFR ut ”Diet and Cancer report” som sammanfattar forskningen på området under de senaste 10 åren. Här är deras 10 råd för att förebygga cancer är:

  1. Undvik att bli överviktig, behåll normal kroppsvikt hela livet.
  2. Motionera regelbundet. Minst en halvtimmes fysisk aktivitet per dag, helst en timme.
  3. Begränsa konsumtionen av energitäta livsmedel, det vill säga livsmedel som innehåller mycket socker och fett och lite fibrer. Undvik sötade drycker.
  4. Ät huvudsakligen mat från växtriket, minst 5 portioner frukt och grönsaker varje dag och rikligt med baljväxter och fullkornsprodukter.
  5. Begränsa intaget av rött kött till 500 gram (tillagad vikt) per vecka och undvik charkuteriprodukter.
  6. Om du dricker alkohol, drick högst en mängd som motsvarar 2 små glas vin per dag om du är man och ett litet glas vin per dag om du är kvinna.
  7. Begränsa konsumtionen av salt och salt mat till en mängd som motsvarar högst 6 gram salt per dag.
  8. Ät inte kosttillskott för att förebygga cancer. Studier visar på motstridiga resultat och i vissa fall har cancerrisken ökat när man ätit kosttillskott.
  9. Ge enbart bröstmjölk under barnets första sex levnadsmånader. Detta skyddar mamman mot bröstcancer och förebygger övervikt och fetma hos barnet.
  10. Personer som har haft och överlevt cancer bör också följa råden eftersom mycket tyder på att de skyddar mot canceråterfall.
Varför svenskt kött Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Näring Statistik och Grafik Djuruppfödning Frågor & svarFörvaring av kött Miljö och klimat Därför väljer vi svenskt kött