Sökning på ”Ämne:Certifiering”

Results 1–2 of 2

För att märka krävs nu livsmedelscertifiering

I början av sommaren stärktes Svenskt kött-märkets värde. Företag som använder märket ska numera även vara anslutna till en livsmedelscertifiering, lägst IP Livsmedel.

Läs mer

Märket Svenskt kött har tydliga regler

Svenskt kött-märket har nu funnits i snart två år. Satsningen med ursprungsmärkning på kött inleddes med att många charkuteriförpackningar fick en tydlig svenskt kött-märkning. Nu syns märket alltmer också på kött-förpackningar med svenskt kött.

Läs mer