Sökning på ”Ämne:Djurskyddslagen”

Results 1–20 of 31

Djuromsorg

Under årtusenden har vi levt i samspel med våra husdjur. Det är ett ömsesidigt beroende, där vi människor har det totala ansvaret.

Läs mer

All slakt i Sverige sker med bedövning

I Sverige är det förbjudet att slakta djur utan bedövning. Sverige är ett av få länder i Europa som har speciallagstiftning för detta.

Läs mer

Djurskyddslagen

Alla djur i Sverige som hålls av människor omfattas av den svenska djurskyddslagen. Djurskyddslagen ska fungera förebyggande och målet är djuren ska vara friska, ha det bra och kunna bete sig naturligt.

Läs mer

Svenskt kött är väl kontrollerat

Livsmedelsverket har vid rutinmässig kontroll funnit låga halter av den otillåtna antibiotikasubstansen kloramfenikol hos grisar på ett par gårdar i Skåne.

Läs mer

Kontroll och tillsyn av djurskyddet

Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg och har världens mest omfattande djurskyddslagstiftning. Det är stor skillnad mot utlandet, även jämfört med våra grannländer inom EU.

Läs mer

Rättvik får ställa högre djurskyddskrav

Rättviks kommun vann i förvaltningsrätten och får nu ställa krav på ett starkare djurskydd i sin livsmedelsupphandling.

Läs mer

Svenskt Kötts seminarium nominerat till Almedalens bästa möte

Svenskt Kötts debatt ”Utan kossan stannar Sverige!” är nominerat till priset Almedalens bästa möte 2013. Bland de över 2 200 seminarier och debatter som anordnas under Almedalsveckan, har 15 arrangemang valts ut för att de anses särskilt intressanta.

Läs mer

Svenskt Kötts seminarium nominerat till Almedalens bästa möte

Svenskt Kötts debatt ”Utan kossan stannar Sverige!” är nominerat till priset Almedalens bästa möte 2013. Bland de över 2 200 seminarier och debatter som anordnas under Almedalsveckan, har 15 arrangemang valts ut för att de anses särskilt intressanta.

Läs mer

Rekordstort stöd för svenskt kött

I svallvågorna efter hästköttsfusket finns en vinnare och det är svenskt kött. Svenska folket är beredda att betala mer för svenskt kött och konsumenterna förstår också varför svenskt kött kostar mer än importerat.

Läs mer

Direktsändning om djuretik och djurskydd

Idag direktsänder svt.se "När religion och djurskydd krockar" klockan 15:00. Maria Forshufvud medverkar och chattar med tittarna.

Läs mer

Antibiotika och djur inom EU

Statens veterinärmedicinska anstalt rapporterar om antibiotikaläget. Användningen av antibiotika för djur i Sverige är internationellt sett låg och antibiotika-resistensläget är gynnsamt.

Läs mer

LRF:s förbundsordförande om bilder från grisgårdar

SVT Rapport visar bilder från Djurrättsalliansen, som säger sig ha filmat på svenska grisgårdar. LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson uttalar sig här om aktionen och bilderna.

Läs mer

Hur skiljer sig svensk djuruppfödning från andra länder?

Det finns fler skillnader än prislappen mellan djuromsorg i Sverige och andra länder. Det handlar om respekt för djurens behov av naturligt beteende.

Läs mer

Svenskt kött är väl kontrollerat

Livsmedelsverket har vid rutinmässig kontroll funnit låga halter av den otillåtna antibiotikasubstansen kloramfenikol hos grisar på ett par gårdar i Skåne.

Läs mer

Svenskt kött är hållbart

Köttskatt är inte en framkomlig väg för minskad köttkonsumtion. Det tycker inte ens Jordbruksverket. Däremot ska vi välja vårt kött med omsorg.

Läs mer

Svenskt kontra utländskt kött

Vad är det som avgör när vi väljer kött i affären? Efter att ha diskuterat med många vänner har jag oftast fått höra detta resonemang ...

Läs mer

7 av 10 vill köpa svenskt kött

En ny undersökning visar att 7 av 10 svenskar vill kunna se på förpackningen att det är svenskt kött eller svenska charkvaror de köper. Det är en av anledningarna bakom införandet av märkningen ”Svenskt kött”, som stöds av både handel och bransch. Märket är redan välkänt – 2 av 3 konsumenter känner till märket.

Läs mer

10 goda skäl att äta svenskt kött

Vår uppfattning är enkel: ät bra kött när du äter kött. Med bra kött menar vi svenskt kött. Nu har vi samlat 10 goda skäl till det i en ny broschyr.

Läs mer

One health och antibiotikaresistensens konsekvenser

I dag används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor i världen, enligt WHO. I Sverige är det förbjudet med antibiotika i förebyggande syfte sedan 1986.

Läs mer

Rekordstort stöd för svenskt kött

I svallvågorna efter hästköttsfusket finns en vinnare och det är svenskt kött. Svenska folket är berett att betala mer för svenskt kött och konsumenterna förstår också varför svenskt kött kostar mer än importerat, enligt en undersökning som YouGov har gjort på uppdrag av Svenskt Kött.

Läs mer