Sökning på ”Ämne:Miljö”

Results 1–19 of 19

Fokus på skolmaten i Almedalen

Skolmat & vänner vill under Almedalsveckan visa politiker, media och andra besökare att det går att laga riktigt god skolmat för 15 kr.

Läs mer

Även miljön talar för att välja svenskt

Sveriges egen köttproduktion är en av världens mest klimatsmarta

Läs mer

Vatten och växtnäringsläckage

Djuren och foderodlingen behöver vatten, men kan också påverka vattenmiljön.

Läs mer

Svenska djur bidrar till en hållbar utveckling

Svensk natur har idealiska förutsättningar för betande djur.

Läs mer

Klimatet

Den totala animalieproduktionen i världen svarar enligt en rapport från FAO (2006) för 18% av världens totala växthusgasutsläpp.

Läs mer

Om svensk nötköttsproduktion

I Sverige har vi goda förutsättningar för livsmedelsproduktion ur både klimat- och miljöperspektiv. Men den inhemska produktionen av nötkött minskar för varje år, samtidigt som importen och konsumtionen ökar.

Läs mer

Svenskt kött debatterar i Almedalen 2012

Svenskt kött arrangerar två debatter under Almedalsveckan i år. Ämnena är "Köttfria måndagar - quick fix för miljön" och "Skolmat - till vilket (lågt) pris som helst".

Läs mer

Vad görs för klimatet i den svenska köttproduktionen?

Genom fler riktade åtgärder och utifrån rådande kunskap beräknas det svenska jordbrukets klimatutsläpp kunna minska med ca 20% inom de närmsta 10-15 åren.

Läs mer

Svenskt kött är hållbart

Köttskatt är inte en framkomlig väg för minskad köttkonsumtion. Det tycker inte ens Jordbruksverket. Däremot ska vi välja vårt kött med omsorg.

Läs mer

Svenskt kött är hållbart

Köttskatt är inte en framkomlig väg för minskad köttkonsumtion. Det tycker inte ens Jordbruksverket. Däremot ska vi välja vårt kött med omsorg.

Läs mer

Svenskt Kött - en av höjdpunkterna under Almedalsveckan

I år anordnar Svenskt Kött för första gången seminarier under Almedalsveckan. I Visby har tusentals politiker, opinionsbildare och företrädare för organisationer samlats för att prata ...

Läs mer

Öka kreativiteten och laga nytt av resterna

Läser en notis i Dagens Nyheter om hur mängden sopor ökar efter stora helger. Julen toppar listan, på andra plats kommer påsken ...

Läs mer

Äta kött- klimatsmart eller miljöklokt?

Att äta klimatsmart är naturligtvis bra. Men är det i alla lägen miljöklokt?  För att få genomslag i debatten måste komplicerade förhållanden oftast förenklas. Ett ...

Läs mer

Hittar du sju sorters blommor på midsommarafton?

Imorgon är det midsommarafton och en gammal svensk tradition är att plocka sju sorters blommor och sedan hoppa över sju gärdsgårdar. Blommorna lägger man sen ...

Läs mer

10 goda skäl att äta svenskt kött

Vår uppfattning är enkel: ät bra kött när du äter kött. Med bra kött menar vi svenskt kött. Nu har vi samlat 10 goda skäl till det i en ny broschyr.

Läs mer

Därför ska svenskt kött kosta mer

Många svenskar tycker det är viktigt att välja svenskt kött. Men varför är det viktigt? Uppfödningen, smittskyddet och miljön – det är där anledningarna till att välja svenskt finns.

Läs mer

Biologisk mångfald och ett levande landskap

I Sverige är det just de betande djuren som ser till att vi har våra hagmarker och därmed våra vackra öppna landskap. Utan betande djur kan vi inte upprätthålla en rik biologisk mångfald.

Läs mer

Därför svenskt kött

Vi äter kött för att det är gott. Vi äter också kött för att få i oss livsnödvändiga näringsämnen. Under årtusenden har vi levt i samspel med våra husdjur. Det är ett ömsesidigt beroende, där vi människor har det totala ansvaret.

Läs mer

Antibiotikan i EU hot mot svensk djurhållning

Svenska djur är bland de friskaste i EU och vår antibiotikaanvändning är internationellt sett mycket låg. Trots det tappar vår djurh ...

Läs mer