Sökning på ”Ämne:Säkerhet”

Results 1–20 of 30

Ny rapport - svenskt kött är säker mat

Livsmedelsverket har nyligen gett ut en rapport om rester i svenska animaliska livsmedel. Svenska animaliska livsmedel är fortsatt fria från antibiotika, hormoner och gifter.

Läs mer

Djuromsorg

Under årtusenden har vi levt i samspel med våra husdjur. Det är ett ömsesidigt beroende, där vi människor har det totala ansvaret.

Läs mer

Svenskt kött är väl kontrollerat

Livsmedelsverket har vid rutinmässig kontroll funnit låga halter av den otillåtna antibiotikasubstansen kloramfenikol hos grisar på ett par gårdar i Skåne.

Läs mer

Svenskar föredrar att köpa svenskt kött

7 av 10 konsumenter väljer kött som är producerat i Sverige. Det visar en undersökning som Svenskt Kött gjorde vintern 2011.

Läs mer

Besiktning vid slakt

Alla djur blir granskade av en besiktningsveterinär när de kommer till slakteriet. Man kontrollerar att djuren är friska, inte har några skador och att de är tillräckligt rena.

Läs mer

Salmonella

Salmonellabakterier är en stor grupp bakterier där vissa kan finnas hos djur och i värsta fall föras vidare till människa.

Läs mer

Trikiner

Trikiner är ett släkte av parasiter som består av små maskar. De lever i däggdjur, bland annat människor, grisar, hästar och i vilda djur, till exempel vildsvin.

Läs mer

För att märka krävs nu livsmedelscertifiering

I början av sommaren stärktes Svenskt kött-märkets värde. Företag som använder märket ska numera även vara anslutna till en livsmedelscertifiering, lägst IP Livsmedel.

Läs mer

Rättvik får ställa högre djurskyddskrav

Rättviks kommun vann i förvaltningsrätten och får nu ställa krav på ett starkare djurskydd i sin livsmedelsupphandling.

Läs mer

BSE

BSE (Bovin Spongiform Encefalopati), eller "galna kosjukan", är en dödlig sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet hos nötkreatur.

Läs mer

Kontroll och tillsyn av djurskyddet

Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg och har världens mest omfattande djurskyddslagstiftning. Det är stor skillnad mot utlandet, även jämfört med våra grannländer inom EU.

Läs mer

BSE

BSE (Bovin Spongiform Encefalopati), eller "galna kosjukan", är en dödlig sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet hos nötkreatur.

Läs mer

Säkert kött

Svenskt kött är säkert ut konsumtionssynpunkt. Vi har mycket god djurhälsa hos alla de tre djurslagen gris, nötkreatur och får. Till viss del beror det på vårt klimat och på att vi har en förhållandevis liten mängd djur som är utspridda på stor yta.

Läs mer

Charkdisken mest spännande i matbutiken!

En majoritet av svenskarna uppfattar charkdisken som den mest spännande disken i matbutiken och att det är viktigt att ha charkvaror hemma i kylskåpet.

Läs mer

Avelsarbete, djurhälsa och smittskydd

Avelsarbete, djurhälsa och smittskydd ingår i djuromsorgen. Sverige har varit föregångare när det gäller att på ett framgångsrikt sätt både främja funktion, god djurhälsa och hållbarhet och i produktionsegenskaper i avelsarbetet.

Läs mer

EHEC/VTEC

Escherichia coli är en tarmbakterie som normalt förekommer hos de flesta varmblodiga djurarter och människor. En ny sjukdomsframkallande typ av E. coli, serotyp O157, konstaterades 1982 ge infektion hos människor med blodiga diarréer.

Läs mer

Antibiotika och tillväxthormoner

Sedan 1986 är det i Sverige förbjudet att ge djur antibiotika annat än i medicinskt syfte. Det är också helt förbjudet använda tillväxthormoner till djur i Sverige.

Läs mer

Antibiotika och djur inom EU

Statens veterinärmedicinska anstalt rapporterar om antibiotikaläget. Användningen av antibiotika för djur i Sverige är internationellt sett låg och antibiotika-resistensläget är gynnsamt.

Läs mer

7 av 10 vill köpa svenskt kött

En ny undersökning visar att 7 av 10 svenskar vill kunna se på förpackningen att det är svenskt kött eller svenska charkvaror de köper. Det är en av anledningarna bakom införandet av märkningen ”Svenskt kött”, som stöds av både handel och bransch. Märket är redan välkänt – 2 av 3 konsumenter känner till märket.

Läs mer

10 goda skäl att äta svenskt kött

Vår uppfattning är enkel: ät bra kött när du äter kött. Med bra kött menar vi svenskt kött. Nu har vi samlat 10 goda skäl till det i en ny broschyr.

Läs mer