Sökning på ”FoS:Featured”

Results 1–5 of 5

Varför vill ni öka köttkonsumtionen?

Vi vill inte öka köttkonsumtionen. Vi vill att fler väljer svenskt kött när de äter kött.

Läs mer

Hur mycket julskinka säljs i Sverige till konsumentmarknaden?

Cirka 6.439 ton julskinka till ett värde av 511 MSEK (v46-52 2017).

Läs mer

Hur stor andel av julskinkorna är ekologiska?

Cirka 4,5% av skinkorna som säljs kommer från eko-grisar (v46-52 2017).

Läs mer

Hur mycket av köttet som vi äter i Sverige är importerat?

Av det kött som fanns till försäljning i Sverige 2012 var ungefär 48% av nötköttet, 32% av grisköttet och 65% av lammköttet importerat. Läs mer ...

Läs mer

Hur mycket julskinka äter vi under julen?

Under julen 2017 åt svenska folket cirka 600g julskinka per person (baserat på hur mycket julskinka som såldes / per capita under perioden v46-52 2017).

Läs mer