Gårdarnas djur får det allt bättre

Korna och grisarna får det allt bättre. Trots allt billigare mat och prispress som kräver hårda effektiviseringar förbättras djurens välfärd i Sverige. Det rapporterar Vetandets Värld i Sveriges Radio.  

Radioprogrammet som sändes den 26 augusti berättar om forskningen på Nationellt centrum för djurvälfärd som visar att djuren har fått det allt bättre sedan 80-talet.

Under större delen av 1900-talet stod i stort sett alla kor fastbundna större delen av året. De kunde bara stå eller ligga på ofta hårda betonggolv. Idag är det förbjudet att bygga nya ladugårdar där korna är bundna. Gummimattor blir allt vanligare för att korna ska slippa den hårda betongen.

Margareta Steen som är biträdande föreståndare på Nationellt centrum för djurvälfärd, berättar för Vetandets värld om hur hon använde stora mängder antibiotika när hon var praktiserande veterinär på 1980-talet. Idag är lantbrukets djur friskare och behöver inte lika mycket antibiotika. Dessutom är det idag inte längre tillåtet att använda antibiotika för att främja djurens tillväxt. Det är inte heller längre tillåtet att klippa svansarnas av grisarna i Sverige.

 Harry Blokhuis är professor i etologi på SLU. Han säger till vetandets värld att djuren har fått det bättre.

 – Vi hade en enorm intensifiering av djurhållningen efter andra världskriget, och vi gick kanske för långt. På 1960-talet fick allmänheten reda på hur vi hanterade våra djur, och det blev en chock för många som hade den romantiska bilden av några betande kor i hagen och några bökande grisar. Industrin hade missat att koppla till allmänheten och vi måste nu ta steg tillbaka för att reparera den kopplingen, säger Harry Blokhuis.

Bedömningen som forskarna på SLU gör är att djuren fått det allt bättre, men det går idag inte att få fram hårdfakta som bekräftar den bilden svart på vitt. Det finns inga snygga hälsokurvor från 1980-talet som belägger forskarnas positiva bild. Ulf Magnusson, som är professor i veterinärmedicin på SLU, säger till Vetandets värld att det finns mycket hälsodata insamlad, men den är dessvärre inte sammanställd. Men kraftigt minskad antibiotikaanvändning och att flera sjukdomar helt försvunnit är indirekta tecken på att djuren fått det bättre, säger Ulf Magnusson.

Lyssna på inslaget här

Nyheter Blogg Press Filmrum Kötthack Köttpodden