Statistik och Grafik

Här hittar du information och statistik om klimatutsläpp, antiobiotikaanvändning, hur mycket kött vi äter, hur mycket kött som produceras samt mycket mer.

Klimat, utsläpp, djurhållning och antibiotika

Natur och biologisk mångfald

Här hittar du data om biologisk mångfald samt om markanvändning i Sverige.

Läs mer

Antibiotika och resistenta bakterier

Här hittar du grafer och info om antibiotika och resistenta bakterier.

Läs mer

Klimat och utsläpp

Här hittar du grafer och info om klimat och utsläpp.

Läs mer

Hur mycket kött äter vi?

Köttkonsumtion - omräkning från levande vikt till konsumtion

Det uppstår ofta missförstånd kring hur mycket kött vi egentligen äter. Nedanstående beräkningar ger en indikation på hur mycket som går bort från den levande vikten till slutkonsumtion i de olika leden i värdekedjan. Beräkningarna från levande vikt till detaljhandel baserar sig på omräkningstal.

Läs mer

Förbrukning av kött per person

Det finns olika sätt att redovisa hur mycket kött vi äter i Sverige. Här visas den så kallade förbrukningen av kött vilket innebär slaktad vikt. Förbrukning ska inte förväxlas med konsumtion som är det vi faktiskt äter.

Läs mer

Förbrukning av gris- nöt- och lammkött i världen

När ett lands invånare får bättre ekonomi äter de mer kött. Enligt FAO- rapporten The State of Food and Agriculture. Livestock in the balance (2009) har köttkonsumtionen i utvecklingsländerna ökat med drygt 300 procent sedan början på 1970-talet.

Läs mer

Prisutveckling

Med utgångspunkt från år 1980 (KPI 100) så märks en höjning av konsumentpriserna på kött som varade till början av 1990-talet. I och med Sveriges inträde i EU 1995 sjönk priset. Kött och bröd var de livsmedelsgrupper som sjönk mest i pris.

Läs mer

Svinn

I dag talas det mycket om all mat som slängs i onödan. Det finns en del undersökningar som ur olika vinklar beskriver vad som slängs vid olika tillfällen i hela kedjan från jord till bord.

Läs mer

Rekommendationer om konsumtion av kött

Livsmedelsverkets råd är att man inte bör äta mer än 500 gram rött kött och charkuterier i veckan. Av den mängden bör endast en mindre del vara charkuterier.

Läs mer

Riksmaten - undersökning om matvanor

Riksmaten 2010-11 är Livsmedelsverkets rikstäckande undersökning av vuxnas matvanor. Nära 1800 personer mellan 18 och 80 år deltog.

Läs mer

Hur mycket kött produceras?

Köttmarknadsutveckling för gris, nöt och lammkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för nöt-, gris-, får- och lammkött fram till och med 2017.

Läs mer

Köttmarknadsutveckling för griskött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för griskött fram till och med 2017.

Läs mer

Köttmarknadsutveckling för nötkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för nötkött fram till och med 2017.

Läs mer

Köttmarknadsutveckling för lammkött

Här är en överblick av köttmarknadsutvecklingen i ton för får- och lammkött fram till och med 2017.

Läs mer

Importländer

Sverige importerar mest nötkött från Irland, Tyskland och Nederländerna. Grisköttet som importeras kommer främst från Tyskland och Danmark. När det gäller lammkött är Irland och Nya Zeeland de länder vi importerar mest ifrån. 

Läs mer

Andel svenskproducerat kött av förbrukningen

Här visas hur stor andel av det kött som förbrukas i Sverige som är producerat i Sverige. Det kallas också för självförsörjningsgrad.

Läs mer