Kött från Sverige

Märket Kött från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning av kött och charkuterier. Märket betyder att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige och att varan är både förädlad och förpackad i Sverige.

Kött från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning som hanteras av Svenskmärkning AB, som administrerar allt som har med märkningen att göra. Besök deras webbplats frånsverige.se.

Märket Kött från Sverige är en del av märkningen Från Sverige som gäller för alla andra livsmedel, råvaror och växter med svenskt ursprung. Märkningarna gör det enklare för konsumenter att välja svenska varor i butiken.

Den fristående organisationen Svenskt Kött fortsätter sitt arbete med att ge kunskap och inspiration kring allt som har med svenskt kött, charkuterier med svensk köttråvara och nyttan av svensk djuruppfödning att göra.

Vad betyder märket Kött från Sverige?

Märket Kött från Sverige är en frivillig ursprungsmärkning av kött och charkuterier som produceras i Sverige. Märket betyder att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige och att varan är både förädlad och förpackad här. I korv, leverpastej och andra så kallade sammansatta produkter, är köttet 100% svenskt och den totala andelen svenska råvaror ska vara 75% eller mer. All kött-, ägg-, fisk-, skaldjurs-, fågel- och mjölkråvara ska vara 100% svensk för att få använda märket.

Fött

Djuren är födda på en gård i Sverige. I Sverige har vi lagstadgat krav på utrymme och djurskötsel över EU-nivå. Inga djur får svanskuperas. Lammen, grisarna och nötkreaturen får behålla sina svansar. Kalvar ska ha tillgång till hö/grovfoder från två månaders ålder. Suggorna ska ha möjlighet att utöva sitt naturliga bobyggnadsbeteende och får inte fixeras.

Uppfött

Djuren är uppfödda på en gård i Sverige. De svenska bönderna arbetar utifrån principen förebyggande djurhälsovård. Ett resultat av detta är friska djur och Sverige har EU:s lägsta antibiotikaanvändning. De svenska korna, fåren och lammen går på sommarbete. Betande djur bidrar till öppna landskap med många arter av växter, fåglar och insekter.

Slaktat

Djuren är slaktade på ett slakteri i Sverige. Transporttiden är enligt svensk lag max 8 timmar. I Sverige har vi ett absolut lagkrav att djuren ska bedövas före slakt. Sverige är det enda land inom EU som inte ger dispens för slakt utan bedövning. Köttet och charkuterierna förpackas i Sverige, i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning. Hela förädlingsprocessen från slakt till färdigpackad produkt sysselsätter cirka 16 000 personer. När du köper svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara bidrar du till att skapa arbetstillfällen i Sverige.

Förädlat

Köttet styckas och förädlas till olika sorters kött- och charkuteriprodukter i Sverige. Oavsett om förädlingen sker på en stor anläggning eller en liten gårdsbutik gäller livsmedelslagen. Du bidrar till ett resursklokt användande av hela djuret när du köper charkuterier med svensk köttråvara.

Förpackat

Köttet och charkuterierna förpackas i Sverige, i enlighet med svensk livsmedelslagstiftning. Hela förädlingsprocessen från slakt till färdigpackad produkt sysselsätter cirka 16 000 personer. När du köper svenskt kött och charkuterier med svensk köttråvara bidrar du till att skapa arbetstillfällen i Sverige.

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!