Förbrukning av kött per person

Det finns olika sätt att redovisa hur mycket kött vi äter i Sverige. Här visas vad som finns tillgängligt för konsumtion i Sverige per person och år, det kallas förbrukning av kött.

I Jordbruksverkets preliminära beräkningar för hur den svenska marknaden för kött utvecklades 2015 använder man sig av begreppet ”förbrukning” för att skildra efterfrågan på kött. Förbrukningen av kött är inte detsamma som konsumtionen av kött. Förbrukningen avser åtgången i slaktad vikt, detta innebär att slaktkroppen är urtagen men att bland annat ben, senor och putsfett ingår i förbrukningssiffran.

Jordbruksverkets statistik över förbrukningen av kött görs varje år och bearbetas av SCB, för att få fram det som är intressant just vad gäller gris, nöt och lammkött.

Denna statistik är viktig för att se förändringar över tid och för att kunna jämföra köttkonsumtion i EU-länderna med samma utgångspunkt, nämligen slaktvikten.

Förbrukningen går ner

Förbrukningen av gris-, nöt-, och lammkött per person 2015 var 61,7 kilo, vilket är knappt ett kilo mindre jämfört med 2014. 

Läs mer

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött