Importländer

Nötkött importerar vi mest av från Irland följt av Tyskland. Grisköttet som importeras kommer främst från Danmark, Tyskland och Brasilien. När det gäller lammkött är Nya Zeeland det land vi importerar mest ifrån. Samtliga siffror här är från 2010, om inget annat anges.

Nötkött

De största avsändarländerna av färskt, kylt och fryst nötkött till Sverige var Irland (knappt 32%) följt av Tyskland (knappt 18%) och Nederländerna (drygt 17%). Andra betydande aktörer var Polen som stod för 12% och Danmark med knappt 7%.

Importen domineras av färskt, kylt och fryst benfritt kött. Importen och införseln av färskt och kylt benfritt nötkött har under tioårsperioden 2000-2010 nästan fördubblats och fryst har ökat med 135%. 2010 ökade nötköttsimport med 6 procent jämfört med föregående år. Bearbetade varor som importeras är bland annat hamburgare och hamburgerkött samt olika slaktbiprodukter.

Griskött

Danmark är det mest betydelsefulla importlandet (36%). Näst störst var Tyskland med drygt 18% följt av Brasilien med knappt 17%. Andra betydande aktörer var Irland som stod för drygt 11% och Belgien med knappt 7%.

Får och lamm

Nya Zeeland är det största importlandet (36%). Andra länder utanför EU är Chile och Argentina. Inom EU importerar vi får- och lammkött från Irland (21%), Tyskland (13%). Danmark (7%), Belgien (5%) och Nederländerna (5 %).

Varför svenskt kött Därför väljer vi svenskt köttKött från Sverige Styckdetaljer Charkuterier Köttkvalitet Köpa, laga och förvara Statistik Näring Uppfödning, miljö och klimat Frågor & svarFörvaring av kött